facebooktwittermail d

Varg får lammbönder att tveka

Trots att lammproduktionen i Sverige ökar, går det fortfarande långsamt.

I dag är 70 procent av det lammkött som äts i Sverige importerat. Efterfrågan finns och den svenska produktionen behöver öka. Men bland lammproducenterna finns ett flertal faktorer som håller dem tillbaka.

– Min egen produktion skulle säkert kunna bli större, säger Cecilia Leibring som är lammproducent i Värmland.

– Men det är besvärligt att bo i ett vargrevir och den uteblivna vargjakten gör det extra tungt att vara fårbonde . Det ger en mycket högre arbetsbelastning när man tvingas komplettera fårstängslen med eltrådar som det måste röjas under. Ett extra arbete som jag anser att staten ska stå för.

Gått ned i antal djur

Just rovdjursproblematiken i Mellansverige är det många av producenterna som nämner som en begränsning för att växa och öka sin produktion.

– Jag skulle önska att våra politiker kom ut i verkligen och se hur vi lever idag, säger Helena Lundgren på Fryksdalens fårfarm i Sunne.

Hon har gått från 350 tackor till 120 för lönsamhetens skull. Minskat besättningen till förmån för egen chark med tillverkning av bland annat korv och pastejer.

Även Pia Karlsson på Finnbråtens skogsfår, söder om Karlstad berör vargproblematiken. Men hon är kluven till att utöka sin produktion av andra orsaker.

Få slakterier

– Det finns för få lammslakterier. Jag är oerhört noga med var mina lamm slaktas och det är väldigt svårt att hitta slakterier på nära håll. Det är något som bromsar mig.

Hon nämner också den besvärliga administrationen.

– Stödsystemen och administrationen kring dem skulle behöva bli mycket enklare för oss och framför allt måste våra pengar betalas ut i tid.