facebooktwittermail d

Värdet på Agroetanol skrivs ned

Lantmännen skriver ned värdet på etanolanläggningen i Norrköping med 800 miljoner kronor.

Åtgärden beskrivs om en följd av osäkerheten kring den långsiktiga klimat- och energipolitiken i Sverige samt iksdagens beslut att införa nya styrmedel för biodrivmedel.

Fördubblad förlust

"Beloppet har till sin helhet belastat resultatet för 2013 och har ingen påverkan på Lantmännens kassaflöde", uppger bolaget.

Division Energi redovisar ett rörelseresultat på -46 (-21) miljoner kronor för 2013.

Minskningen beror nästan uteslutande på ett lägre resultat i Lantmännen Agroetanol.

"Det mycket ogynnsamma prisläget för etanol har slagit hårt mot lönsamheten", skriver Lantmännen i bokslutskommunikén.