facebooktwittermail d

Antibiotikabehandlad kyckling serveras inom vården

Av Sveriges 21 landsting så är det bara fem som enbart upphandlar svensk kyckling. Stor del av den kycklingen som serveras inom landstingen har hög dos av antibiotika.

Svensk Fågels kartläggning visar att mycket av den kyckling som servas inom vården är importerad.
Svensk Fågels kartläggning visar att mycket av den kyckling som servas inom vården är importerad. FOTO: MOSTPHOTOS

En ny sammanställning som branschorganisationen Svensk Fågel gjort visar att bara fem landsting enbart köper in svensk kyckling. Det är Blekinge, Kalmar, Dalarna, Västerbotten och Västergötlands landsting som köper in 100 procent svenskt.

Antibiotikaresistens

Alla landsting köper främst in svensk kyckling men många av de köpte även in från Europa, Thailand och Brasilien. Svensk Fågel lyfter nu bland annat att det finns stor risk att patienter kan bli få problem med att bekämpa multiresistenta bakterier då utländsk kyckling ofta har mycket högre dos av antibiotika vilket bidrar till antibiotikaresistensen.

”Landsting och regioner bör därför omedelbart se över sina rutiner vid inköp av livsmedel och välja kyckling där en restriktiv antibiotikabehandling tillämpas.” skriver Svensk Fågel i ett uttalande.

LÄS OCKSÅ: Hotellkedja väljer svensk kyckling

LÄS OCKSÅ: EU överens: Kraftigt skärpta antibiotikakrav