facebooktwittermail

Risk för sent vårbruk efter milda vädret

Den milda vintern och den rika nederbörden har med stor sannolikhet påverkat jordstrukturen negativt. Det kan leda till att starten för vårbruket riskerar att bli två–tre veckor försenad på tunga lerjordar.

Vårbruk, Närke. Arkivbild.
Vårbruk, Närke. Arkivbild. FOTO: JONAS FORSBERG/N/TT

Avsaknaden av ordentlig kyla i vinter gör att det inte bildats någon tjäle i jorden och att frostsprängningen uteblivit. Därmed har vi gått miste om de strukturskapande effekter en rejäl vinter har i jorden. Det gör att det på många håll finns frågetecken kring markstrukturen inför vårbruket.