facebooktwittermail

Många vill byta jobb - få har en plan

Mer än varannan av alla yrkesverksamma mellan 40 och 55 år, vill byta jobb visar en färsk undersökning. Men de flesta har varken plan eller vet vad de skulle vilja göra i stället.

Färre och färre har en chefsposition som mål. I stället är det bättre villkor, omväxling och utveckling man strävar efter.
Färre och färre har en chefsposition som mål. I stället är det bättre villkor, omväxling och utveckling man strävar efter.

Sedan 2013 gör Folkuniversitetet "Mitt i karriären-barometern", en undersökning där man frågar yrkesverksamma om hur de ser på sitt jobb och sin anställning.

Hösten är en vanlig tid att fundera över sin tillvaro, kan årstiden påverka att så många svarar att de vill byta jobb?

– Svårt att veta då vi inte har gjort undersökningen någon annan tid på året. Jag tror nog att om man väl börjat tänka på att man skulle vilja byta jobb, att det inte är säsongsberoende, säger Mona Lanneskog, marknadschef på Folkuniversitetet och ansvarig för undersökningen.

Alarmerande många

Den upplevda nöjdheten har visat sig ha stor påverkan på både hälsa och produktivitet. Att mer än varannan anställd vill vara någon annanstans bör sannolikt vara negativt på flera sätt.

Var sjätte person i undersökningen svarade att den aldrig hade haft något mål för sitt yrkesliv och en av tre kunde inte svara på vad de skulle vilja jobba med istället.

– 56 procent är verkligen en alarmerande siffra, man kan fråga sig vad det gör för sammanhållningen och engagemanget på arbetsplatsen. Jag tror ofta att det handlar om en kombination av bristande självinsikt, otydliga mål, och rädsla för det okända. Fler måste våga mer, säger Charlotte Hågård, karriärexpert och föreläsare på Folkuniversitetet i en kommentar till resultatet.

Hur kan man som arbetsgivare göra för att motverka den här dåliga stämningen?

– Man kan försöka fånga upp de som verkar vilja byta jobb och uppmuntra dem att till exempel söka lediga jobb som finns inom företaget eller utveckla medarbetarens befintliga tjänst med nya arbetsuppgifter och/eller ansvarsområden, säger Mona Lanneskog.

Mona Lanneskog, marknadschef på Folkuniversitetet och ansvarig för undersökningen.
Mona Lanneskog, marknadschef på Folkuniversitetet och ansvarig för undersökningen. FOTO: PRIVAT

Vill utvecklas

Undersökningen visar att många vill utveckla sin kompetens och bli bättre på sitt arbete. Dock inte egenföretagarna, i denna grupp är intresset för vidareutveckling betydligt lägre än bland övriga svarande.

Varför tror du att egenföretagarna i så mycket högre utsträckning inte såg någon nytta med kompetensutveckling?

– Det kanske kan bero på att de tycker att de jobbar med saker de redan kan och vill jobba med. Däremot ser vi en hel del egenföretagare på flera av våra yrkesinriktade kurser.

På frågan om vad man helst skulle vilja utbilda sig inom om man fick välja fritt, ligger teknik och IT samt psykologi och hälsa i topp.

– Man behöver inte alltid stirra sig blind på att det man studerar ska vara ens nya framtid, utan istället våga se det som personlig utveckling som kan leda till något nytt, säger Mona Lanneskog.

Chef inget mål

Färre och färre ser chefskap och befordran som ett karriärmål, och detta är en trend som håller i sig sedan flera år. I 2018 års undersökning svarade bara 6 procent att de såg en framtida chefsroll som en drivkraft.

Det man efterfrågar är i stället bättre anställningsvillkor, högre lön, omväxling och utveckling. Många uppger också att en bättre balans mellan jobb och fritid är något man värderar högt i valet av uppdrag och anställning.

Mona Lannerskogs tips

Om en arbetsgivare vill ge sin personal vidareutbildning, hur går man till väga om man till exempel vill erbjuda en specifik kurs?

– Oftast fungerar det som så, att medarbetaren anmäler sig till den kurs den vill gå, så anger de att företaget betalar och ska få fakturan. Men vi har även företagskurser där arbetsgivaren kan vända sig till oss och skräddarsy en kurs till en eller flera medarbetare.

Hur man kan man som anställd motivera sin arbetsgivare att man ska få kompetensutveckling?

– Dels att man lär sig nya saker som kan bidra till att man kan utföra sitt jobb på ett bättre och mer effektivt sätt. Men också att man får ny inspiration och blir mer engagerad i sitt jobb.

Om man inte får något bidrag, och inte har råd att betala kursen själv, kan du tipsa om hur man kan finansiera sin kurs utan att behöva ta banklån?

– Vi har ett upplägg där man kan dela upp kostnaden på tre delbetalningar så då behöver man inte betala alla pengar på en gång.