facebooktwittermail d

Rädsla för hot får Arlabönder att vilja sluta

Arla har nyligen genomfört en undersökning om aktivism bland sina medlemsgårdar. Sex av tio av de mjölkbönder som svarat uppger att de känner sig otrygga på grund av risken för aktivister.