facebooktwittermail

Rädsla för hot får Arlabönder att vilja sluta

Arla har nyligen genomfört en undersökning om aktivism bland sina medlemsgårdar. Sex av tio av de mjölkbönder som svarat uppger att de känner sig otrygga på grund av risken för aktivister.

Vart fjärde barn i familjer med mjölkproduktion har enligt enkätsvaren känt sig utsatt på grund av förälderns yrke (arkvibild).
Vart fjärde barn i familjer med mjölkproduktion har enligt enkätsvaren känt sig utsatt på grund av förälderns yrke (arkvibild). FOTO: PONTUS LUNDAHL/JERKER ANDERSSON/TT

– Dessa resultat vittnar om en ohållbar situation för Sveriges mjölkbönder, säger Patrik Hansson, vd för Arla Sverige.