facebooktwittermail

Var rädd om riset och minska betesskadorna

Värna om bärriset i skogen! Det är en viktig nyckel för att minska betesskadorna när konkurrensen om mat ökar, säger Göran Ericsson, professor i viltekologi vid SLU.

De svenska klövviltsstammarna växer samtidigt som bristen på föda blir allt tydligare. Det får dovhjort, kronhjort och rådjur att alltmer beta på granplantor på vintrarna.