facebooktwittermail d

Var rädd om riset och minska betesskadorna

Värna om bärriset i skogen! Det är en viktig nyckel för att minska betesskadorna när konkurrensen om mat ökar, säger Göran Ericsson, professor i viltekologi vid SLU.