facebooktwittermail d

Var fjärde veterinär vill lämna yrket

En ny undersökning från Veterinärförbundet visar att så mycket som var fjärde veterinärer funderar på att lämna yrket. För att komma till rätta med veterinärbristen behöver arbetsmiljön förbättras menar Veterinärförbundet.