facebooktwittermail d

Valio inför ny hållbarhetsbonus till bönderna

Över en fjärdedel av Valios mjölkgårdar räknar ut sina koldioxidavtryck i mjölkproduktionen med företagets klimatkalkylator. Nästa år införs en ny hållbarhetsbonus.