facebooktwittermail

Väntetider hos slakterier skapar oro för prispress

Slakterierna får produktionsfördelar med stabilare flöden, men lantbrukare tvingas planera och anmäla slakt allt tidigare.

Väntetiderna för att skicka nötkreatur till slakt har inte skingrats efter den tuffa sommaren och hösten.