facebooktwittermail

Väntat minus för Milko

Milko redovisar ett minus för 2010 på 57,1 miljoner kronor.

Resultatet var väntat och beror bland annat på minskad försäljning av färskvaror och sjunkande priser på hårdost samt för att kostnaderna för energi, produktion och logistik blev högre än väntat.

Den största posten rör avsättningar inför strukturomställningen 2011. Milko kallar 2010 för året då de gick i genom ett ekonomiskt stålbad, med hänvisning till besluten om att avveckla ägandet i två av fyra mejerier och det hårt rationaliserande i övriga verksamheten.

I en kommentar till bokslutet säger Milkos vd Göran Henriksson att 2010 varit tufft, men tack vare åtgärderna kan 2011 bli ett bättre år med ökad lönsamhet.

Balansräkningen uppvisar en soliditet på 26,8 procent och en likviditet med 1,36 per den sista december. ATL.nu