facebooktwittermail

Väntans tider för lantbrukspolitiken

Högen med lantbrukspolitiska beslut som inte blir fattade växer ju längre den opolitiska övergångsregeringen sitter kvar.

I mer än två månader har Sverige haft en övergångsregering som inte ska bedriva politik. Höstbudgeten var en repris på förra årets, rensad på nya satsningar för lantbrukets del. Antalet propositioner som läggs för riksdagen är begränsat till det som krävs av lagen och det som bedöms som helt okontroversiellt. Inga ministrar ställs till svars i interpellationsdebatter och inga svar ges på skriftliga frågor. Den sakpolitiska debatten går på sparlåga.