facebooktwittermail d

Väntan och återkrav väcker irritation hos bönder

Först lång väntan på ersättning för utfört arbete, sedan krav på återbetalningar efter många år.

Myndigheternas hantering av stöd och återkrav väcker förvåning och irritation hos lantbrukare.