facebooktwittermail

Väntan och återkrav väcker irritation hos bönder

Först lång väntan på ersättning för utfört arbete, sedan krav på återbetalningar efter många år.

Myndigheternas hantering av stöd och återkrav väcker förvåning och irritation hos lantbrukare.

Myndigheternas hantering av stöd och återkrav väcker förvåning och irritation hos lantbrukare.
Myndigheternas hantering av stöd och återkrav väcker förvåning och irritation hos lantbrukare. FOTO: CHRISTINE OLSSON/TT

Jonas Halonen är nötköttsproducent på Djupvikens gård, nära Österfärnebo i Gävleborgs län. Han håller drygt 1 100 nötkreatur, varav 350 dikor, och sköter stora arealer betesmark och slåtteräng i bygden.