facebooktwittermail

Vänsterpartiet flirtar med landsbygden

Vänsterpartiet deklarerar i en debattartikel att de är det nya landsbygdspartiet och lägger i samband med det in en interpellation angående djurskyddskontrollerna.

Det är genom ett nytt strategidokument för landsbygdspolitiken som Vänsterpartiet presenterar sin väg framåt för landsbygden.

Lena Olsson är partiets landsbygdspolitiska talesperson och tillsammans med Ulla Andersson skriver de i debattartikeln i Aftonbladet att Vänsterpartiet ska gå i täten för att förbättra landsbygdens framtids- och utvecklingsmöjligheter.

Riktade statliga stöd


Totalt 13 punkter framförs i strategin, bland annat vill Vänsterpartiet höja utjämningsgraden i skatteutjämningssystemet. De vill att landsbygden och utflyttningskommuner ska kunna få riktade statliga stöd utanför utjämningssystemet.

Interpellation


I dagarna har också Vänsterpartiets miljöpolitiska talesperson Jens Holm lämnat en interpellationen riktad till landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C).

Det rör det flyttade ansvaret för djurskyddskontroller från kommunerna till länsstyrelserna. Det har halverats sedan förändringen. Från dryga 23 000 år 2008 till 12 833 år 2010, enligt preliminära uppgifter från Jordbruksverket - och Vänsterpartiet är kritisk.

Partiet vill veta vad ministern gör för att öka och förbättra kontrollerna. Samt om regeringen kan tänka sig att ompröva beslutet om att återinföra kontrollavgifterna för att på så sätt öka och säkra djurskyddskontrollerna. ATL.nu