facebooktwittermail

Fick rätt att avverka i skyddat landskap

Mark- och miljööverdomstolen ger en lantbrukare rätt att avverka i ett område med skydd för landskapsbilden.

– Mark- och miljödomstolen blir slagen på fingrarna, säger köttbonden Torbjörn Bergman.

Öppet landskap.
Så här vackert blev betet efter att Torbjörn Bergman gallrat och röjt bort lövträden. Men länsstyrelsen menade att han brutit mot landskapsbildsskyddet. FOTO: PRIVAT

Gården Mölltorp ligger i en mosaik av bete, åker, skog och fina gårdsmiljöer vid Billingen norr om Skövde. Trakten har det gamla skyddet landskapsbildsskydd sedan 1971.