facebooktwittermail d

Fick rätt att avverka i skyddat landskap

Mark- och miljööverdomstolen ger en lantbrukare rätt att avverka i ett område med skydd för landskapsbilden.

– Mark- och miljödomstolen blir slagen på fingrarna, säger köttbonden Torbjörn Bergman.