facebooktwittermail d

Vanligaste missarna när man köper gård

Danske Bank listar de fem vanligaste missarna när svensken är på väg att köpa gård och kanske flytta ut på landet.

Jord- och skogsfastigheter på landsbygden och vid vatten lockar många potentiella köpare.
Jord- och skogsfastigheter på landsbygden och vid vatten lockar många potentiella köpare. FOTO: MOSTPHOTOS

Intresset för att köpa en jord- eller skogsfastighet har länge varit stort i Sverige. Oftast är intresset större än utbudet även om det skillnader geografiskt.

– Marknaden för skogs- och lantbruksfastigheter är väldigt lokal och klassisk underskottsmarknad, säger Johan Freij, chef för affärsområdet skog och lantbruk på Danske Bank.

2016 såldes totalt 3 061 gårdar i Sverige om man ser till beviljade lagfarter. Flest såldes i Västra Götaland med 524. Lägst antal såldes i Örebro med 34 gårdar.

– Men antalet överlåtelser är ännu högre då inte de så kallade fastighetsregleringarna ingår. En grov gissning är att det faktiska antalet är cirka 10-15 procent högre.

Mycket för pengarna

Antalet fastigheter till salu är generellt färre än vad som efterfrågas och Danske Bank gör bedömningen att efterfrågan på gårdar kommer att stå sig inom en överskådlig framtid. Många drömmer om att bo på landet, andra ser ett köp av en jord- eller skogsfastighet som en möjlig investering.

– Det beror lite vad man letar efter. Men du kan jämföra en liten etta på 20 kvadratmeter innanför tullarna i Stockholm för 2 miljoner kronor. Det motsvarar i dag en gård i norra Uppland på 35 hektar med skog, åker, beten och ekonomibyggnad samt enklare bostad.

– Bli inte desperat om du missar tre budgivningar. Din gård och tid kommer, menar Johan Freij, expert på lantbruk och skog hos Danske Bank.
– Bli inte desperat om du missar tre budgivningar. Din gård och tid kommer, menar Johan Freij, expert på lantbruk och skog hos Danske Bank.

Lätt bli desperat

Men när utbudet är mindre än efterfrågan riskerar spekulanter att stressas av det stora intresset för ett objekt. Då ökar risken för misstag.

– Det gäller att inte bli desperat efter tre missade budgivningar. Din tid och gård kommer, säger Johan Freij.

Tre viktiga kalkyler

Ofta återkommer liknande frågor från gårdsköparna om vad man bör tänka på.

– Inför ett lyckat gårdsköp bör bör köparen noga ha arbetat igenom tre kalkyler; Livskalkylen, ekonomikalkylen och skattekalkylen.

Danske Bank har också listat de fem vanligaste misstagen och även gjort tre kortfilmer med Johan Freij och hans kollega Emma Frödå, som är ekonomagronom, där de ger handfasta råd till den som står inför ett gårdsköp.

LÄS OCKSÅ: Därför är gården värd 133 miljoner

LÄS OCKSÅ: Landsbygden lockar svenskar

PREMIUM: Ökat tryck på svenska vattenregler

Vanligaste misstagen

Här är bankens lista över de fem vanligaste misstagen och bästa tipsen när svensken är på väg att köpa gård och kanske flytta ut på landet.

1. Köparen har inte gjort livskalkylen. Den handlar till exempel om varför man vill köpa gården, hur mycket tid har man över till gården och är alla i familjen med på tanken.

2. Köparen ser inte potentialen. Titta på gårdar som du har råd med. Försök se potentialen genom att det kan gå att avverka för att få fram en utsikt, dämma ett dike för att skapa en vattenspegel eller riva en anskrämlig uthusbyggnad. Saknas mangårdsbyggnad går det ofta att få bygglov för att uppföra nytt på jord- eller skogsfastigheter.

3. Köparen är stressad efter missade budgivningar. Bli inte desperat utan träna dig på att räkna och analysera ett gårdsobjekt som är "halvrätt". Då är du förberedd när drömgården dyker upp.

4. Köparen överskattar sin förmåga och underskattar kostnaderna. Gör en noggrann kostnadsuppskattning för en eventuell renovering och multiplicera med två. Din kritiskt granskande bankkontakt kan bli din bäste vän när det gäller att räkna på gårdens ekonomi.

5. Köpare litar för blint på virkesvolymen. Säljare friskriver sig nästan alltid från avvikelser i skogsuppgifter som ofta också bygger på subjektiva bedömningar där avvikelser på 10-20 procent av virkesvolymen inte är ovanlig. Gör en egen kontrollmätning innanköp oavsett storlek på fastighet.