facebooktwittermail d

Vanligast med frigående värphöns

En liten del av Sveriges sex miljoner värphöns sitter fortfarande i oinredda burar.

Under en procent, eller några tiotal tusen höns, lever i den gamla typen av burar utan sandbad, rede och sittpinne. Kring dem pågår en rättsprocess, eftersom burarna blev förbjudna 1988 och möjligheten till dispens togs bort 2003.

Cirka 55 procent av de svenska hönorna är frigående inomhus, 39 procent har inredda burar och 6 procent föds upp ekologiskt.

Öka kunskapen


Therese Schultz, vd på Svenska Ägg, har en känsla av att få konsumenter väljer mellan ägg från olika produktionsformer.
-De flesta har inte så mycket kunskap att välja ut­ifrån som vi önskar. Vi arbetar för att öka intresse och kunskap kring ägg på olika sätt, säger hon.

Sverige är nästan självförsörjande på ägg. Drygt 95 procent av skaläggen och strax under 90 procent av alla ägg totalt som används i landet är av inhemsk produktion.
-Det kan vi tacka våra salmonellagarantier för, säger Therese Schultz.

Oinredda burar


Periodvis importeras ägg från framför allt Finland, där många värphönor lever i oinredda burar.

Den svenska handeln har centralt tagit beslut om att stödja omställningen till inredd bur, men ibland är det upp till enskilda handlare vad de vill köpa in.
-Det är billigare att producera äggen i gamla burar, så det beror på vad man väljer, säger Therese Schultz.

Som konsument är det möjligt att se på äggen varifrån de kommer. På äggen finns en kod som börjar med en landsbeteckning. Svenska ägg har bokstäverna SE. Tina Andersson