facebooktwittermail d

Vanligare med djurförbud i Sörmland

Ovanligt många beslut om djurförbud och omhändertagande av djur togs i Sörmland förra året. Under 2006 gjordes 14 omhändertagande av djur, det vanliga för ett år är 4 eller 5 omhändertaganden. Ett tiotal personer belades också med djurförbud medan ett normalår brukar leda till enstaka beslut om djurförbud. Länsveterinär Per Jonsson säger till Sveriges Radio Sörmland att ökningen i djurförbud beror på en lagändring som innebär att den som döms för djurplågeri automatiskt beläggs med djurförbud.
ATL