facebooktwittermail d

”Vänliga” länder höll uppe rysk skogsexport

Ökad export under första halvåret i fjol och nya exportvägar under det andra halvåret minskade effekterna av EU:s sanktioner mot rysk skogsexport.