facebooktwittermail d

Vändningen: Vildsvinsstammen minskar

Stammen av vildsvin ser ut att minska, rapporterar SVT Nyheter Skåne. Det är första gången på över tjugo år som färre djur rapporterats. Anledningen bedöms vara den ökade användningen av mörkersikten.

Vildsvinsstammen ser ut att minska. Arkivbild.
Vildsvinsstammen ser ut att minska. Arkivbild.

Mörkersiktena blev tillåtna vid jakt år 2019 – och enligt de avskjutningsrapporter som jägare lämnar in till Svenska Jägareförbundet skjuts färre djur.

Avskjutningsrapporterna minskade med 30 procent i Skåne under jaktsäsongen 2021/22, då 20 000 vildsvin sköts jämfört med 30 000 avskjutna djur jaktåret dessförinnan. I landet gick totala antalet skjutna djur ner från 160 000 till 120 000.

– Jag har hört från jägare i vissa områden att de inte jagar vildsvin längre. Det finns inga, säger jaktvårdskonsulent Thomas Ohlsson på Svenska Jägareförbundet i Skåne till SVT.

Finnarna punktmarkerar vildsvin

Samma trend går även att se i Finland – även om det rör sig om långt färre vildsvin. Detta konstaterar Naturresursinstitutet (Luke) som i sina mätningar kommit fram till att beståndet av vildsvin minskat till 2 556 djur i år. 

– Årets beståndsberäkning visar att det verkar troligt att vildsvinsbeståndets tillväxt har vänts i en minskning, något som redan observerades i fjol. År 2020 var stamtillväxtens toppår, då beståndets genomsnittliga storlek var 3 090 individer, säger specialforskaren Mervi Kunnasranta till Naturresursinstitutet.

Anledningen till det minskade beståndet uppges vara jakt och en hård vinter 2021/2022.