facebooktwittermail d

Vändning på gång för Bergs

Sågverksbolaget Bergs Timber redovisar ett resultat efter skatt om -2,9 miljoner kronor (-4,5) för det andra kvartalet, 1 december 2016 till 28 februari 2017, i bolagets brutna räkenskapsår.

FOTO: ESSO LARSSON

Bolaget beskriver resultatet för kvartalet som icke tillfredsstämmande men i nivå med interna förväntningar.

Nettoomsättningen uppgick till 258 miljoner kronor (197).

Den något knappa råvarutillgången har under perioden delvis bromsat produktionen. Denna situation fortsatte under mars, med produktionsstörningar till följd.

Ser vändning

"Vi ser nu under april en vändning och en gradvis återgång till ett mera normalt råvarulager", skriver bolaget.

Bergs Timber arbetar för närvarande med att planlägga ett antal investeringar vid sina sågverk.

Ökad efterfrågan

Efterfrågan på sågade trävaror har fortsatt att öka i USA, Sverige och Kina.

"Vi har även märkt av en förbättrad efterfrågan från de Nordafrikanska marknaderna. Den brittiska marknaden präglas, trots en relativt hög byggaktivitet, av de pågående brexit-diskussionerna", heter det.

Bergs Timber spår fortsatt god efterfrågan på trävaror under våren och sommaren.