facebooktwittermail d

Stärk markägarens ställning mot gruvbolagen

Gruvor kan bli aktuella i tätbefolkade odlingsbygder i södra delarna av landet. I Skåne har man försökt stoppa provborrningar efter metallen vanadin. Markägarens ställning bör stärkas mot gruvbolagen och lagstiftningen ses över, skriver ATL:s ledarskribent Edvard Hollertz.