facebooktwittermail

Stärk markägarens ställning mot gruvbolagen

Gruvor kan bli aktuella i tätbefolkade odlingsbygder i södra delarna av landet. I Skåne har man försökt stoppa provborrningar efter metallen vanadin. Markägarens ställning bör stärkas mot gruvbolagen och lagstiftningen ses över, skriver ATL:s ledarskribent Edvard Hollertz.

Detta är en ledartext. Det innebär att den speglar ledarsidans uppfattning i en fråga. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Världen är mitt i ett tekniksprång. En händelse som blixtbelyser det är att Sverige ska börja skjuta upp satelliter. Nyligen meddelade regeringen en storsatsning på rymdbasen Esrange utanför Kiruna.