facebooktwittermail d

Valutakurser och vedtillgång höll upp Rottneros

Även om resultatet föll kraftigt så höll Rottneros marginalen klart över noll. Gynnsamma valutakurser och god tillgång på vedråvara bidrog till det.