facebooktwittermail d

Valutafördelar lyfter Stora Ensos delårsresultat

Skogsjätten Stora Ensos operativa rörelseresultat för tredje kvartalet uppgick till 246 miljoner euro, jämfört med 210 miljoner euro tredje kvartalet 2014.

Omsättningen var 2500 miljoner euro, jämfört med 2514 miljoner euro tredje kvartalet i fjol. Det ger en rörelsemarginal på 9,8 procent, jämfört med 8,4 procent motsvarande period i fjol.

Stora Enso visar ett bättre resultat än förväntat för Biomaterials på grund av valutafördelar, och bättre operativa resultat för massabruken i Norden och i Uruguay, samt låga fiberkostnader.

Omsättningen och det operativa rörelseresultatet för fjärde kvartalet i år väntas bli i nivå med siffrorna för tredje kvartalet.

Kina saktar in

I samband med presentationen av delårsrapporten höll Stora Ensos koncernchef Karl-Henrik Sundström en press- och analytikerkonferens. På frågan om utvecklingen i Kina sa han så här:

– Tillväxten i Kina har saktat in, men det är fortfarande tillväxt i Kina. Jag är mest intresserad av utvecklingen för medelklassen för det är viktigast för oss. Hittills har jag inte sett något förändrat köpmönster.