facebooktwittermail d

Vältor fångar borrar

Barkborrarna i Norrland ligger ännu så länge i marken. Men när de kommer upp i slutet av maj finns det möjlighet att fånga dem.

När det är runt 18 grader varmt ger sig granbarkborrarna ut för att söka upp träd att föröka sig i.

Insektsexperten Gunnar Isacsson på Skogsstyrelsen menar att det är viktigt att påpeka att det inte hjälper att ta ut död och skadad granskog nu, så länge barkborrarna ligger i marken. Men det finns möjlighet att fånga in barkborrarna när de vaknar och få ut dem ur skogen.

Lämna färskt virke


I områden som hade mycket färska skador förra året bör man avverka och lämna kvar en del färskt virke vid bilvägen. Att lämna högar med virke längs skogsvägar var något som Skogsstyrelsen avrådde ifrån under stormarna Gudrun och Per.

- Då avrådde vi från det för att inte varenda markägare skulle sätta i gång att lägga upp högar, eftersom det inte fanns tillräcklig transportkapacitet då. Om man lämnar kvar färskt virke längs bilvägen bör det göras i samarbete med virkesköparen, så att de inte kontrakterar mer än de har transportkapacitet för.

Hämtas efter svärmning


Virket kan hämtas upp efter svärmningen. Så att man får med sig de djuren som nu ligger nedgrävda i marken.

Hur mycket ska man lämna vid bilväg?


- Det finns en gammal tumregel från härjningen i Värmland på 70-talet att man bör lämna lika stor volym som blev angripen säsongen innan, säger Gunnar Isacsson.

- Säg att man har ett bestånd på 1 000 kubikmeter och 100 av dem blev angripna 2010. Då kan man köra ut de 900 kubiken, men låta 100 vara kvar som fångstvirke vid bilväg.

Hur ska man lämna fångstvirket?


- Lägg det i en låg lång välta vid bilväg så att det blir mycket yta på den. Barkborrarna går bara på det som ligger någorlunda överst i vältan. Sen kan man ha koll på högen och när det blir bruna gnagmjölshögar på det ska det transporteras in till industrin.

Hur länge är en sådan virkesvälta intressant för barkborren?


- Den är intressant hela säsongen. Färskt virke som avverkas nu kan fungera som fångstvirke i flera månader. Härje Rolfsson