facebooktwittermail d

Välmående höstgrödor i Europa

En mild vinter i Europa har skonat höstgrödorna som har kommit långt i sin utveckling på många håll.

Vintermånaderna december, januari och februari var varmare än normalt i stora delar av Europa och nordvästra Afrika. Medeltemperaturen var 2-4 grader högre än långtidsgenomsnittet i majoriteten av Europa.

Längre i utvecklingen

Vintern var rekordvarm i Medelhavsområdet och en av de tre varmaste i centrala, västra och sydöstra Europa. Det milda vädret har gjort att höstgrödorna generellt mår bra i Europa och att de har kommit längre i sin utveckling än vanligt, enligt den senaste grödrapporten från EU-kommissionens MARS-enhet.

Minus 20 grader

En köldknäpp drabbade dock nordöstra Europa i början av januari. Temperaturerna sjönk till under minus 20 grader, vilket kan ha påverkat grödorna i området.

Vissa områden, till exempel södra delarna av iberiska halvön, Italien, Grekland samt västra Ukraina har haft betydligt mindre nederbörd än normalt under vintermånaderna.

Torka har slagit hårt mot delar av Nordafrika, som fått rekordlåg nederbörd.

På andra ställen, exempelvis Storbritannien, har situationen varit den motsatta med mycket nederbörd.