facebooktwittermail d

Vallprotein kan ersätta soja - om raffinaderierna blir fler

Importen av soja skulle kunna ersättas av större odling av vall som omvandlas till proteinfoder i bioraffinaderier, enligt en ny studie från Chalmers.

Bilder från green Valleys anläggning.
Genom att processa vall och därmed raffinera den går det att få fram ett proteinfoder som även grisar kan äta. (Arkivbild) FOTO: CECILIA PERSSON

Tekniken för framställning av proteinfoder av vallväxter i bioraffinaderier har utvecklats mycket de senaste åren och är snart redo att användas brett, enligt forskaren Sebnem Yilmaz Balaman, forskare vid institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap på Chalmers tekniska högskola.