facebooktwittermail

Vallodlare föreslås bli utan torkstöd

Odlare av vall och grönfoder går miste om årets torkstöd i ett justerat förslag från Jordbruksverket.

Jordbruksverket föreslår att vallodling inte berättigar till torkstöd.
Jordbruksverket föreslår att vallodling inte berättigar till torkstöd. FOTO: ANN LINDÉN

Jordbruksverket har tänkt om sedan de lämnade sitt detaljerade förslag om hur 760 miljoner kronor i stöd efter förra sommarens torka ska fördelas. Tanken på att odling av vall och grönfoder ska ge 287 kronor per hektar har övergetts. I stället läggs de pengarna på nya stöd för uppfödare av nötkreatur, får och getter. Nötkreatur ger 298 kronor per djur eller plats, får och getter 43 kronor per djur eller plats.