facebooktwittermail d

Vallodlare föreslås bli utan torkstöd

Odlare av vall och grönfoder går miste om årets torkstöd i ett justerat förslag från Jordbruksverket.