facebooktwittermail d

Valio och Arla överens efter segdragen tvist

Valio och Arla har förlikats efter en utdragen tvist i Finland. Tvisten gäller en prissättning som Valio gjorde under 2010-2012.

FOTO: VALIO

Bakgrunden till tvisten är att Valio enligt den finska Högsta förvaltningsdomstolen gjorde sig skyldig till att dumpa partipriset på mjölk och därmed missbrukade sin dominerande marknadsställning, skriver Vasabladet.

Högsta förvaltningsdomstolen beslutade därför att Valio ska betala 70 miljoner euro för brott mot konkurrenslagstiftningen. Arla och Valio har nu gjort upp i en förlikning, vars innehåll är hemligt.

Fyra mindre mejerier var också inblandade i tvisten och dessa kräver att Valio ska betala den utdömda påföljningsavgiften. I slutet av november ska Helsingfors tingsrätt behandla småmejeriernas ärende, skriver Vasabladet.