facebooktwittermail d

Valåret kan avslutas med mild högkonjunktur

Det nya året börjar med ett ekonomiskt bakslag genom att reglerna mot smittspridning har skärpts, i både Sverige och andra länder. Men än så länge tycks hotet vara övergående och det allra mesta pekar mot att 2022 blir ett relativt starkt år, skriver ATLs marknadskrönikör Johan Schück.