facebooktwittermail d

Partierna överens: Sveriges beredskap måste bli bättre

Sex ämnen står i fokus för jord- och skogsbruket inför valet och i en serie artiklar tar ATL pulsen på de åtta riksdagspartierna. I den första frågan, om självförsörjning på livsmedel, är de eniga – Sveriges beredskap måste bli bättre.