facebooktwittermail

Vägsaltet skapar problem i norr och får kritik i söder

Saltning av vägarna får utstå kritik från olika håll i landet. I Norrbotten har saltet skapat problem för trafikanter och renhållningen då saltet lockar ut renar på vägarna där de riskerar att bli påkörda. På Gotland ledde nyheten om mer salt på vägarna till en kritikstorm.

Vägsaltet skapar problem för trafikanter och renhållare då renarna går ut på vägen för att slicka salt.
Vägsaltet skapar problem för trafikanter och renhållare då renarna går ut på vägen för att slicka salt. FOTO: MOSTPHOTOS

Vägsalt har skapat upprörda känslor i Sverige den senaste tiden. I oktober avslöjade SVT:s Uppdrag Granskning att flera kommuner köpt in vägsalt för flera miljoner som sedan visat sig vara vanligt matsalt. Totalt ska kommuner och kommunala bolag i Sverige köpt vägsalt för 15 miljoner kronor men saltet de fick var egentligen bara värt 100 000 kronor.

Gotland vill inte ha salt på vägarna

Men även riktigt vägsalt upprör befolkningen. För drygt en vecka sedan kom Trafikverket med beskedet att de planerar testa olika saltlösningar på Färjeleden på Gotland då godstransporter hade problem när det blev halt. Nyheten orsakade ramaskri bland läsarna av lokaltidningen HelaGotland.

”Varför ens ha något överhuvudtaget? Lägg sand i backarna och skit i resten. Så jävla onödigt! Bra däck å sunt förnuft så behöver man inte sånt där trams”, löd en av de många kritiska kommentarerna.

– Egentligen är det bara problem när det är pågående snöfall samtidigt som färjorna kommer in. Även om vi sandar precis innan så räcker det inte till. Om vi inte klarar att hålla vägen framkomlig med bara sand och snöröjning så måste vi hitta en annan lösning, säger Ann-Louise Almgren, projektledare för drift och underhåll på Trafikverket till tidningen.

Saltet lockar ut renar på vägarna

Att salta på vägarna i Norrbotten har inneburit problem för renägare och trafikanter. Saltet lockar ut renarna på vägen och i flera fall går vägar rakt genom betesområden. Till exempel E45 i höjd med Gabna Sameby som går rakt genom betesområdet, rapporterar tidningen NSD.

– Där finns inga viltstängsel eller ekodukter i dag. Ingen törs flytta ner dit när det ser ut så där, säger ordförande i Gabna sameby, Lars-Ánte Kuhmunen, till tidningen.

Samebyn har lyckats förhandla till sig ett tillfälligt stängsel som tas ned efter att renhjordarna passerat men Samebyn måste själva sätta upp och ta ner stängslet. Det sliter på de redan ansträngda resurserna och den kortsiktiga lösningen är att låta renarna vara kvar på sommarbetesområdena.

Behovet av vägsalt ökar

Men samtidigt som det finns kritik och problem så menar bland annat Trafikverket i Finland att behovet av vägsalt och sand kommer öka med tiden på grund av allt mildare vintrar. Där använder man främst natriumklorid för vägarna men vid grundvattenområden begränsar man användningen och ersätter med biologiskt nedbrytbara formiater som kaliumformiat och natriumformiat, rapporterar Hufvudstadsbladet.