facebooktwittermail d

Vägfyllning dödade växter

Fyllnadsmaterialet hyttsten, en restprodukt från ståltillverkningen misstänks ha orsakat växtdöd längs en väg i Bodens kommun, skriver Piteå-Tidningen.

På en 100 meter lång och 30 meter bred remsa har vegetationen blivit brun. Analyser visar att hyttstenens svavel har hindrat växterna att ta upp vatten. Vägverket har stoppat hyttsten som material vid vägbyggen och inlett arbete med att skapa nya riktlinjer för användningen.

SSAB i Luleå producerar 300 000 ton hyttsten per år. Den har använts i 20 år som fyllnadsmaterial och skador som i Boden har inte upptäckts tidigare. SSAB hävdar att hyttsten är ett av de mest väldokumenterade material som finns på entreprenadmarknaden och att växtdöden vid Bodenvägen beror på felaktig hantering eller någon hittills okänd yttre påverkan som måste utredas igen.
ATL