facebooktwittermail d

Vägbygge debatterades i riksdagen

Bygget av nya E22 på prima åkermark blev i dag ett fall för riksdagen när frågan togs upp i kammaren på initiativ av riksdagsledamoten Magnus Oscarsson (KD).

På plats i riksdagen för att visa sitt missnöje mot planerna var: Markus Karlström lantbrukare, (Magnus Oscarsson, riksdagsledamot KD), Viktor Thorsell, lantbrukare, Therese Olsson, lantbrukare, Sven Sandström, lantbrukare, Jan Thorsell, lantbrukare, Ture Svensson, lantbrukare, Hans Olsson, lantbrukare, Åsa Hill, LRF Riks, Jan Nylander, KD Karlskrona.
På plats i riksdagen för att visa sitt missnöje mot planerna var: Markus Karlström lantbrukare, (Magnus Oscarsson, riksdagsledamot KD), Viktor Thorsell, lantbrukare, Therese Olsson, lantbrukare, Sven Sandström, lantbrukare, Jan Thorsell, lantbrukare, Ture Svensson, lantbrukare, Hans Olsson, lantbrukare, Åsa Hill, LRF Riks, Jan Nylander, KD Karlskrona.

I dag samlades lantbrukare från Karlskrona och Blekingetrakten i riksdagen för att tyst markera mot planerna på att dra om E22:an över det som beskrivs som en av Blekinges bördigaste jordbruksmarker. På plats fanns sju lantbrukare som påverkas av planerna, samt representanter från LRF och föreningen Den Goda Jorden.

– Vi vill sparka i gång debatten på riksnivå att vi inte ska bebygga på åkermark. I detta specifika fallet handlar det om att rädda den bästa åkermarken som är klassad som nio-tio-mark, alltså den högsta klassen, säger lantbrukaren Markus Karlström.

LÄS ÄVEN: Bondeprotester mot motorvägsbygge

Kan lägga ner

ATL har flera gånger skrivit om protesterna mot Trafikverkets planer på att dra om vägen. I riksdagen debatterades frågan av infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) och riksdagsledamoten Magnus Oscarsson (KD). Han har efter initiativ från lokala kristdemokrater valt att engagera sig i fallet genom att ta upp frågan i en interpellation, samt i en motion.

Omdragningen berör cirka 30 hektar odlingsmark. Men då räknas bara själva asfalteringsytan in. Enligt Markus Karlström kommer betydligt större arealer, upp till hundra hektar, att beröras om fälten klyvs sönder. I värsta fall kan det påverka lantbruket så illa att vissa fält inte kommer att kunna odlas alls, vilket i förlängningen kan leda till att lantbruk läggs ner, säger han.

Markus Karlström var till stora delar nöjd med debatten, som han kallar en viktig delseger.

– Det är fantastiskt att en grupp bönder kan skapa så stor kalabalik att det benämns som ett politiskt kaos i Karlskrona kommun, och att det nu har mynnat ut i en motion som ska behandlas i utskottet. Vi kommer aldrig ge upp utan kommer att överklaga så långt vi bara kan.

LÄS ÄVEN: Politiker vänder i frågan om E22

Vill skapa prejudikat

Närmast planerar bönderna att bjuda in Eneroth på ett besök för att visa på alternativa dragningar.

– Tomas har målat in sig i ett hörn när han sätter sin livsmedelsstrategi, där det står att man ska öka försörjningsgraden, samtidigt som hans departement bygger bort den viktiga jordbruksmarken när andra alternativ finns.

I stället vill bönderna, och flera andra som har engagerat sig i fallet, att vägen ska dras genom den intilliggande skogen. Målet nu är att fallet ska mynna ut i ett prejudikat.

– Det som är viktigt att poängtera är att jordbruksmark är av nationellt intresse och att den ska bevaras så långt det är möjligt. I det här fallet finns det alternativ. Kan man inte göra det här, där det handlar om en förlängd sträcka på 500 meter, så kan man inte göra det någon annanstans heller. Då är lagen helt värdelös, säger Markus Karlström.

LÄS ÄVEN: Känd jordbruksmark blir väg