facebooktwittermail d

Våga säg nej till minkfarmer i Sverige

Centerpartiet bör ändra inriktning och verka för att avskaffa minknäringen, skriver två lantbrukare och en forskare. 

Minknäringen har inget berättigande i Sverige i dag, menar skribenterna. FOTO: PATRIK SÖDERSTRÖM/SCANPIX

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Under pandemin har debatten om minkfarmer blossat upp igen. En debatt som pågått under lång tid, men som blivit högaktuell med tanke på smittspridningen på minkfarmer som har riskerat både människors och minkars hälsa. 

Centerpartiet är ett av de partier som länge skyddat möjligheten att bedriva pälsdjursuppfödning i Sverige, men som under helgens partistämma har en unik chans att se till att Sveriges djurskyddslag faktiskt omsätts i praktiken och visar vägen för andra länder.

Minkar är rovdjur som rör sig både på land och i vatten, och jagar i det vilda över stora områden. Det säger sig självt att det är beteenden som inte ges utrymme i en liten bur. Djurskyddsskäl borde vara nog för att avsluta denna intensiva uppfödning då vår djurskyddslag tydligt fastslår att djur ska få utlopp för sina naturliga beteenden och skyddas från onödigt lidande. Vi frågar oss: Vad är det som motiverar minkarnas lidande?

Som lantbrukare måste vi varje dag fundera över varför just min typ av produktion försvarar sin plats och hur vi kan arbeta för att ta ett större ansvar. Levererar jag ekosystemtjänster? Livsmedel? Hur kan produktionen bli mer meningsfull och bättre för djuren? Ur det perspektivet är det helt otänkbart att försvara de sista minkfarmerna i Sverige.

Minkfarmer levererar ingenting till Sveriges befolkning, annat än en försumbar liten skatteintäkt av exporterade pälsar till rika i bland annat Ryssland och Kina. Visst, minken äter upp mycket slaktrester, men de slaktresterna skulle i stället kunna gå till biogasproduktion eller varför inte till foder för våra hundar och katter som faktiskt har en självklar plats i våra hushåll?

Minkarnas flådda kroppar blir i dag en slaktrest i sig som inget djur kan äta. Om konsumtion av vissa slaktrester är den enda samhällstjänsten minkfarmerna kommer på att de levererar, finns det många skäl till att Centerpartiet bör fundera över om de fortsatt kan försvara den här typen av produktion.

Eventuella inskränkningar på djurs välbefinnande måste komma med någon konkret vinst för samhället, och där skiljer minkfarmerna ut sig från annan djurhållning i Sverige. Det svenska lantbruket har en viktig roll i att visa upp en god djurhållning och driva djurvälfärdsfrågor framåt, och det går inte när vi fortfarande har minkfarmer.

Centerpartiet: Våga säga nej till minkfarmer i Sverige, och se till att vår röst fortsatt väger tungt i djurskyddsfrågor internationellt.

Adam Arnesson, djur- och växtodlingsbonde, Mullhyttan

Fredrik Cleve Kjellröier, mjölkbonde, Almunge

Bo Algers, professor emeritus i husdjurshygien, SLU

LÄS MER:

Svensk mink: Minknäringen är mycket väl kontrollerad