facebooktwittermail d

Insekter kan sprida mjältbrandssporer

När utbrott av mjältbrand helt plötsligt uppstår kan det bero på att vädret varit gynnsamt för spridningen av mjältbrandsbakterier.

– Torkan är nog en viktig faktor, säger Karl Ståhl, biträdande statsepizootolog på Statens Veterinärmedicinska anstalt (SVA).

FOTO: ISTOCK

Med lite nederbörd växer grödan sämre och djuren betar hårdare.

– Då får de lättare i sig jord och eventuella sporer. Det kan också påverka djurens allmänna hälsostatus om de får i sig dåligt med foder. De blir känsligare och behöver färre bakterier för att insjukna.

Insekter kan sprida sporer

Vädret kan också påverka insekternas antal och beteende, vilket också kan ha en viss lokal påverkan på spridningen av sporer.

Både torka och skyfall, särskilt i kombination med varandra, har i studier utomlands visat sig gynna spridningen av mjältbrand. Vid torka kan sprickor i jorden uppstå och mjältbrandssporer blottas som sedan sköljs fram vid ett skyfall.

Fallen i Halland

Vid mjältbrandsfallen i Halland 2008 misstänktes exempelvis korna ha smittats av ensilerat foder som skördats efter att vallen varit översvämmad.

– Det finns säkert särskilda förutsättningar i det här området i år, som gjort att utbrottet ändå blivit så pass omfattande.

Älg död av mjältbrand

Att en älg nu bekräftats död av mjältbrand ser han inte som någon märkligt. Det kan till och med vara så att smittan funnits först bland de vilda djuren i området.

– Varje fall ställer till problem och kostnader men i det stora hela är det inte så betydelsefullt. Men det kan vara en viktig pusselbit.

Inte hittat källan

SVA samlar nu in så mycket information som möjligt om de olika händelserna och kommer senare att åka ut till området för att utreda utbrottet noggrant.

– För framtiden är det viktigt att förstå vad som har hänt och få en uppfattning om vilka delar av det här området som är mest kontaminerade. Utifrån det kan man bestämma hur man ska vaccinera och hur länge. Och även bestämma på vilka beten man bara kan ha vaccinerade djur och vilka man kan ha ovaccinerade djur, säger Karl Ståhl.

– Men det viktigaste i det här skedet är inte att hitta källan utan att vidta åtgärder som vaccination och att hitta nya fall så fort som möjligt. Då kan man få stopp på antalet nya fall.