facebooktwittermail d

Vädjar till Bucht: Minska regelkrånglet

Hushållningssällskapen vädjar till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) att minska regelkrånglet för lantbruket.

Med den här utvecklingen riskerar företagandet på landsbygden att raseras, står det att läsa i ett öppet brev till ministern från de 17 hushållningssällskapen.

– Vi får allt mer detaljerade regler och det har blivit väldigt komplext. Någon överblick för den enskilde rådgivaren, och ännu mindre för lantbrukaren, finns inte längre, säger Mats Halling, vd för Hushållningssällskapet i Kalmar, Kronoberg och Blekinge.

"Blir distraherad av byråkratin"

– Det ger sådana effekter att man kanske inte optimerar sin biologi och sitt företagsledande, utan man blir distraherad av byråkratin runtomkring. Det är farligt för lantbrukets konkurrenskraft om man låter det vara som det är.

Lantbrukarna brottas bland annat med komplicerade ansökningar om EU-stöd där minsta fel leder till sanktioner vilket skapar oro, enligt sällskapen. Trots att lantbruksföretagen redan nu måste planera inför nästa års ansökan och odling är exempelvis inte reglerna för ekologisk fokusareal klara.

Framför åsikter personligen

Ett annat problem som lyfts fram är långa handläggningstider för investeringsstöd. Det får företagen att ge upp och strunta i investeringar, enligt Mats Halling.

På måndagen fick han och två andra representanter från hushållningssällskapen möjlighet att personligen framföra synpunkterna till Sven-Erik Bucht vid ett möte på Näringsdepartementet.

– Man måste förenkla mycket mer, det är enda sättet att komma åt krånglet och det budskapet gav vi.