facebooktwittermail d

Väderstads vinst växer

Väderstad ökade försäljning och vinst under fjolåret. Tacka Tempo för det – Världsrekordet i majssådd gjorde nytta i försäljningen, säger Mattias Hovnert, marknadschef på Väderstad.

Mattias Hovnert, försäljningsdirektör på Väderstad.
Mattias Hovnert, försäljningsdirektör på Väderstad. FOTO: VÄDERSTAD

Marknaden för lantbruksmaskiner utvecklades positivt under 2017 och Väderstad AB kan se tillbaka på ett bra år. Försäljningen i bolaget, inklusive deras 14 helägda säljbolag i olika europeiska länder, uppgick till 2,1 miljarder kronor. 90 procent av försäljningen kommer från exporten. Resultatet för räkenskapsåret, som avslutades 30 september 2017, blev 110 miljoner kronor.

– Det har varit ett bra år. Vi har ökat vår försäljning brett på olika marknader, och brett ur vår produktportfölj, säger Mattias Hovnert.

Speciellt bra har försäljningen av precisionssåmaskinen Tempo gått. Här har Väderstad tagit marknadsandelar och till en det på världsrekordet som sattes i april 2017. Då sådde en 12-meters Tempomaskin 502,05 hektar majs under 24 timmars körning.

– Världsrekordet fick stor uppmärksamhet i hela världen, säger Mattias Hovnert.

Fredligare ton gynnar affärerna

Han framhåller försäljningsframgångar i både öst och väst. Det har gått bra i Ryssland och det har gått bra i Ukraina, till en del beroende på att det varit fredligare mellan länderna under fjolåret. Men även i England har försäljningen utvecklats positivt.

– Där var vi oroliga för att brexit skulle påverka negativt, men det har det inte gjort ännu.

Även innevarande räkenskapsår, som alltså började redan 1 oktober 2017, bjuder på bra försäljning trots att lantbrukets produktpriser inte är lysande.

– Det finns ett uppdämt behov av nya maskiner efter flera år av lågkonjunktur i branschen, säger Mattias Hovnert.

LÄS OCKSÅ: Majssådd i världsrekordfart

LÄS OCKSÅ: Nytt småfrökit underlättar sådden