facebooktwittermail d

Väderstads nya såmaskin sår spannmål med exakt precision

Väderstad fortsätter att rulla ut produktnyheter inför Agritechnica och kommande säsonger. Den senaste nyheten är Proceed, en helt ny såmaskinskategori som ska öka skördepotentialen i ett stort antal grödor.

Proceed ska ge samma skördemängd med hälften så mycket utsäde, enligt Väderstad.
Proceed ska ge samma skördemängd med hälften så mycket utsäde, enligt Väderstad. FOTO: JESPER ANHEDE/VÄDERSTAD

Företaget nämner bland annat vete, korn, raps, sockerbetor, bönor, majs och solrosor som några av grödorna där det ska vara möjligt att öka skördepotentialen.

– Grunden bygger på samma radenhet som vi har i Tempo. Sedan har den anpassats till spannmål och den typen av grödor. Så grunden är väl känd sedan tidigare, säger Mattias Hovnert, försäljningschef.

Proceed ska premiärvisas offentligt på maskinmässan Agritechnica nästa år. Därefter väntar ytterligare fältförsök och samarbete med forskare och lantbrukare över hela världen innan det är dags för försäljningspremiär.

Halva utsädesmängden

Hittills visar fältförsöken att Proceedmaskinerna bara ska behöva halva utsädesmängden för att få samma skörd, jämfört med dagens moderna såmaskiner. Grödan ska dessutom bli starkare och får enligt Väderstad en jämn uppkomst och tillväxt.

Förklaringen ligger bland annat i att många av dagens såmaskiner kan råka placera fröna väldigt nära varandra eller långt ifrån varandra, varpå de inte får samma förutsättningar att gro. Men en minst lika viktig ingrediens är att utsädessorterna också utvecklas och blir bättre och bättre. Därför måste den här typen av maskinutveckling ske i samarbete med forskare, betonar Mattias Hovnert.

Framför varje såenhet sitter individuella hjul som känner av markförhållandena så att såkornet ska kunna placeras med exakt precision.
Framför varje såenhet sitter individuella hjul som känner av markförhållandena så att såkornet ska kunna placeras med exakt precision. FOTO: JESPER ANHEDE/VÄDERSTAD

LÄS OCKSÅ: Nya Inspire från Väderstad utlovar hög kapacitet

Vilka såmaskiner har ni jämfört med när du säger att ni kan halvera utsädesmängden?

– Då har vi jämfört med vanliga konventionella såmaskiner av olika sorter, med en vanlig fördelning och såbill som blåser ut fröet, som vår egen Spirit- eller Rapid-såmaskin, säger Mattias Hovnert.

Han understryker att den här typen av utvärderingar sker med så väl Väderstads egna som konkurrenternas lösningar.

Är Proceed en sådan evolution att ni räknar med att den kan skapa intresse även hos Spirit- och Rapid-kunder?

– Det är klart att detta är en ny typ av etablering som inte är konventionell, utan ett nytt segment, och ja jag tror att vissa kunder kommer att vilja etablera på det här sättet. Om det sedan är en tidigare Väderstadkund eller en annan kund, så kan det vara.

Vid sådd av spannmål kan Proceed etablera på radavstånden 225 eller 250 millimeter. Genom en enkel konfiguration och ett snabbt byte av såskivor kan maskinen också så med ett radavstånd på 450 eller 500 millimeter för sådd av sockerbetor eller raps, för att sedan igen så grödor som majs eller solrosor med ett radavstånd på 750 millimeter. 

Alla grödor placeras enligt Väderstad med en i sammanhanget optimal precision, som ska maximera skördepotentialen för varje frö.

– En annan fördel är att det blir en väldigt flexibel maskin, även om vi inte har den växtföljden i Norden. Men det innebär att man kan radså de traditionella grödorna som majs och solrosor genom att slå av varannan radenhet, men även gå ner på ett tätare avstånd för att så spannmål och den typen av radgrödor.

Maskinen är anpassad för att klara både direktsådd och bearbetad jord med samma fröplacering. Oavsett om Proceed blir en försäljningsklassiker i Sverige eller inte, tror Mattias Hovnert att detta sätt att odla kommer bli väldigt önskvärt framöver.

– Tittar vi på normala växtföljder i Sverige eller Europa med vete, raps och ärtor så kan man så alla de här grödorna på det här sättet, genom att lägga ner frö för frö på samma sätt som vi nu gör med majs i Tempo.

Kombi finns i tankarna

När maskinen kan komma ut i handeln är inte klart, men räkna med fortsatta tester av systemet under 2022.

– Det närmaste året eller åren kommer vi bara att ha ett begränsat antal maskiner ute för att sedan växla upp. Vi har inte satt något datum för när man fritt kan komma in och lägga en order.

Testmaskinen på bilderna i den här artikeln är sex meter bred, men arbetsbredderna är ännu inte spikade. Planen är att det ska finnas flera breddalternativ.

– Någon kombi kommer inte i det första utförandet. Men det är en viktig del. Så det finns med i tankarna, naturligtvis. 

Med stigande coronatal runt om i Europa ökar oron för nya nedstängningar. Men Väderstad utgår fortfarande från att Agritechnica kommer att bli av och har planerat för en större monter än vad företaget har haft tidigare.

– Det är den absolut största internationella mässan med besökare från hela världen, där vi har en möjlighet att möta både nuvarande och blivande kunder, säger Mattias Hovnert.

Fältförsöken

Enligt Väderstads inledande fältförsök ska Proceed ge samma skördemängd med hälften så mycket utsäde. Grödan ska dessutom bli starkare och få en jämn uppkomst och tillväxt tack vare Tempos fröplaceringsteknik. Som referensmaskiner nämns såmaskiner med liknande uppbyggnad som Spirit och Rapid.

Ett par månader efter sådd visar försöken med höstvete med en utsädesmängd på 150 frö/kvadratmeter en ökning med 102 procent i biomassa, 72 procent i rotbiomassa och 62 procent fler skott per planta, jämfört med en modern såmaskin, uppger Väderstad.

Proceed

Arbetsbredder: Inte spikade. Maskinen på bilderna är sex meter, men räkna med att flera bredder blir aktuella.

Teknisk uppbyggnad: Radenheterna och fröplaceringstekniken hämnas från Tempo. Därmed är maskinen också byggd för direktsådd. En kombimaskin kan också bli aktuell på sikt. Den avgörande skillnaden är att Proceed, till skillnad från Tempo, också har anpassats för spannmål och liknande grödor.

I inslaget ovan visar Jacob Nilsson från Väderstad hur småhuset fungerar på Tempo. Inslaget är från september i år.

Läs mer om Väderstad här.