facebooktwittermail d

Väderstad ser positivt på 2017

Väderstad AB:s resultat för 2016 uppgick till 117 miljoner kronor efter finansiella poster.

Väderstad omsatte 1,86 miljarder kronor förra året.

”2016 har varit ett utmanande år med stor spridning gällande marknadsläge men Väderstad har haft ett bra år”, säger Jan Engfeldt, vd för Väderstad i ett pressmeddelande.

Vissa av företagets marknader som till exempel Frankrike drabbades av stora skördeproblem medan andra marknader som Ryssland och Ukraina hade rekordskördar.

Väderstad AB finns representerat i 40 länder världen över. Av omsättningen på 1,86 miljarder var 85 procent export utanför Sveriges gränser.

”Vi har fått en god start på 2017 med en försäljning som redan ligger över föregående år. Här ser vi de vändande trenderna framför allt rörande mjölk- och rapspriserna som postiva faktorer.”

Några av de länder Väderstad ser en särskilt positiv utveckling är Sverige, Ukraina och England. Samtidigt bedöms marknaderna i Tyskland och Frankrike som fortsatt något dämpade.

Bland årets nyheter lanserar Väderstad en ny precisionssåmaskin och en ny såmaskin i början av 2017.