facebooktwittermail d

Väderstad nobbas export av reservdelar till Ryssland

Kommerskollegium avvisar Väderstads ansökan om export av vissa reservdelar till Ryssland. 

Till ATL uppger Väderstad att man inte kommer överklaga beslutet.