facebooktwittermail d

Väderstad köper bolag av Agco

Väderstad tar över hundra procent av ägandet i Amity JV, som i dag ägs av Agco. Företaget, som är känt under namnet Wil-Rich, har sin bas i Wahpeton, North Dakota och kommer nu att bli fullt integrerat i Väderstads växande varumärkesportfölj.