facebooktwittermail

Väderstad köper bolag av Agco

Väderstad tar över hundra procent av ägandet i Amity JV, som i dag ägs av Agco. Företaget, som är känt under namnet Wil-Rich, har sin bas i Wahpeton, North Dakota och kommer nu att bli fullt integrerat i Väderstads växande varumärkesportfölj.

Om de nya varumärkena kommer att färgas röda i Väderstads traditionella färger är inte bestämt ännu.
Om de nya varumärkena kommer att färgas röda i Väderstads traditionella färger är inte bestämt ännu. FOTO: CONCORD

Sedan 2011 tillverkar, designar och supportar AAJV Wil-Rich, Wishek och Concords produktvarumärken med 270 återförsäljare över hela världen, de flesta av dem i USA. Genom att integrera AAJV inom Väderstad Group får företaget tillgång till distributionskanaler över hela USA, och tillhörande produktionslokaler. Sortimentet består av maskiner för både jordbearbetning och sådd som till exempel kultivatorer, harvar, direktsåmaskiner och Air Carts. Enligt Väderstad har Wil-Rich, Wishek och Concord ett starkt historiskt arv som man nu kommer att dra nytta av på den nordamerikanska marknaden.