facebooktwittermail d

Följarna hyllar Väderstad 60 år!

Det finns ett företag i Sverige där idéer till teknikutveckling kring jordbearbetning och sådd i Sverige aldrig verkar sina. Här är ATL-följarnas bästa Väderstad-bilder.