facebooktwittermail d

Väderstad förbättrar resultatet

Väderstad har vuxit på en krympande marknad. 2019 ökade såväl omsättningen som rörelseresultatet.