facebooktwittermail d

Väderstad bygger ut fabriken och ökar kapaciteten

Väderstad bygger ut fabriken med ytterligare 12 600 kvadratmeter. Målet är att utbyggnaden ska ge möjlighet att producera 10 000 maskiner årligen från och med 2028.

Flygbild över Väderstads fabriksbyggnader.
Väderstad fortsätter att satsa för att nå produktionsmålet på 10 000 maskiner årligen från och med 2028. FOTO: VÄDERSTAD

Väderstad har sett en stark efterfrågan på sina maskiner de senaste åren, och har sedan 2017 ökat omsättningen från 2,37 miljarder kronor till 5,5 miljarder kronor 2022. Planerna på ett nytt fabrikscenter, som ska stå klart senare under detta år, offentliggjordes 2021. Nu kompletteras fabrikscentret av en ytterligare utbyggnad av fabriken i Väderstad.