facebooktwittermail d

Så skapar du en mosaik med olika trädslag

Som skogsägare är det mycket att tänka på inför en plantering. Mats med skog i Kronoberg har avverkat och måste nu fatta beslut hur han ska göra återbeskogningen. ATLs skogsexpert Carl Johan Moberg ger råd. 

Carl Johan Moberg
Carl Johan Moberg

Hej,

Jag har precis avverkat 4 hektar granskog och står nu inför beslutet hur jag ska göra med återbeskogningen. Var en del angrepp av granbarkborre så frågan är hur man ska tänka för framtiden?

Mats, skogsägare i Kronoberg

Hej,

Tack för en intressant fråga och jag hoppas att du är nöjd med den avverkning och lönsamheten på din virkesaffär! 

Tycker att du gör helt rätt i att ta dig en extra funderare och hör dig för med flera olika aktörer  när det är dags för återbeskogning. I många år har det nästan varit mer regel än undantag att man har planterat gran. Även på boniteter som inte alltid är  lämpar sig för det. Det leder till  en ond spiral där tillväxten blir sämre samtidigt som  risken för angrepp och stormfällning ökar.

Det arbete som ni gör nu är något som de kommande generationer kommer bära frukt av. Hur ser framtidens möjliga avkastning och  marknad ut? Kan man få fram några prognoser kring hur klimatet förändras eller kan det rent av vara andra värden än själva virket som styr?

Det finns många bra sidor på nätet med kunskap om skogen och återbeskogning. Bland annat kan man på Skogsstyrelsens hemsida läsa mer om klimatråd för skogen och på www.skogskunskap.se finns olika digitala verktyg för att räkna på antal plantor och annat som är nyttigt inför en återbeskogning. Även om det finns mycket fakta (och kvasi-fakta)på nätet, är det alltid lika viktigt att skaffa sig en egen uppfattning som leder till ditt beslut.

Det jag skulle fundera över i ditt fall, är om det skulle vara möjligt att ha ett trädslag som bas. I detta fall gran, plantera ett mindre antal per hektar än vad man gjort tidigare. Gör en markberedning som skapar goda förutsättningar för det planterade träden men även för andra så som lövträd och tall att fröså. Här skapar du förhoppningsvis en mosaik med olika trädslag. Som i röjningen gör det möjligt att skapa en skiktad skog med stor trädslagsblandning.  Vilket kan göra att skogen blir tåligare mot olika angrepp som trevligare att vara i. Dessa skogar har även en bra förmåga att binda koldioxid och skapar spännande livsmiljöer för skogens alla djur. Men kom ihåg att sådan skog  kan kräva mer skötsel. Men att vara en aktiv skogsägare är bra för alla.

Sen vill jag skicka med att det alltid är spännande att satsa på björken, vi har en stor efterfrågan just nu och den tror jag permanentas. Björken kommer inte bara användas som energi och massa i framtiden, utan behovet hos sågverksindustri kommer med all sannolikhet att öka.

Ställ din fråga till våra experter!

ATL:s experter svarar på dina frågor inom olika ämnen. Skicka in din fråga du också!

Anna Törnfelt och Sandra Posse, företags- och ekonomirådgivare på Hushållningssällskapet Gotland respektive Västra, svarar på frågor om din och företagets ekonomi. Mejla till: Ekonomicoach@atl.nu

Carl Johan Moberg, marknadschef på Virkesbörsen, svarar på frågor om skogsskötsel och virkesaffärer. Mejla till: Skogsexperten@atl.nu

Lisa Kylenfelt, jurist på Ludvig & Co, svarar på dina frågor om juridik. Mejla till: Juristen@atl.nu

Mattias Norrby, forskningschef på Stiftelsen Lantbruksforskning, svarar på dina frågor om vegetabilier och animalier, företagande, energi och biomassa samt klimat och miljö. Mejla till: Lantbruksfragan@atl.nu

Läs mer

Här hittar du alla frågor under avdelningen Fråga experten