facebooktwittermail

Vad är skälig brandbevakningskostnad?

De flesta försäkringsbolags skogförsäkringar ersätter "skäliga" kostnader för brandbevakning som är beordrad av räddningstjänsten. För skogsägare är det viktigt att redan från början stämma av dessa kostnader med sitt försäkringsbolag.

När räddningstjänsten lämnar ett brandområde till markägaren gäller det att stämma av med försäkringsbolaget vad som gäller.
När räddningstjänsten lämnar ett brandområde till markägaren gäller det att stämma av med försäkringsbolaget vad som gäller. FOTO: RÄDDNINGSTJÄNSTEN JÄMTLAND

När räddningstjänsten har avslutat det akuta släckningsarbetet står markägaren kvar med ett stort ansvar: att stå för eftersläckning och bevakning av brandområdet. Något som ofta är förbundet med höga kostnader i form av material och inhyrd personal.