facebooktwittermail d

Vad är skälig brandbevakningskostnad?

De flesta försäkringsbolags skogförsäkringar ersätter "skäliga" kostnader för brandbevakning som är beordrad av räddningstjänsten. För skogsägare är det viktigt att redan från början stämma av dessa kostnader med sitt försäkringsbolag.