facebooktwittermail

Vad är bäst? Nät eller film-på-film?

I valet och kvalet mellan nät eller film-på-filmteknik är det inte alltid enkelt att avgöra vilket som är det mest ekonomiska alternativet. Men den här uträkningen gör i alla fall att vi kommer lite närmare svaret. ATL:s teknikreporter Fredrik Stork skriver i sin marknadskrönika om grovfoderekonomi och allt runt omkring.

Det krävs inte mycket efterforskning för att slå fast att Sverige är ett rundbalsland. Vart man än åker i landet står de runda balarna prydligt utplacerade på fälten eller vid åkerkanten. Betydligt mer intressant är däremot hur olika gårdar trimmar sin grovfoderkedja för att få ner sina kostnader. Här finns flera intressanta slutsatser att dra.