facebooktwittermail

Vaccin ska stoppa plågsam hästsjukdom

Strangvacc är företagets första kandidat i en ny generation vacciner och ur hästsynpunkt ett önskvärt sådant.

Ett vaccin mot kvarka väntas kunna nå marknaden år 2020.
Ett vaccin mot kvarka väntas kunna nå marknaden år 2020. FOTO: IBL

Kvarka är en sjukdom som dels skapar stort lidande hos drabbade hästar och dels kan få stora ekonomiska konsekvenser om ett utbrott drabbar ett hästföretag eller ridskola.

Bakom vaccinet står svenska och brittiska forskare och vaccinet är nu på väg att kommersialiseras. Det sker inom bolaget Intervacc, som bedömer att vaccinet ska finnas tillgängligt på marknaden 2020.

”Under sommaren 2019 kommer de första doserna av Strangvacc att fyllas som ett underlag till ansökan om registrering”, skriver VD Jan-Ingmar Flock i en kommentar till delårsrapporten för tredje kvartalet i år.

Samarbete med skotskt företag

Intervacc har också beviljats EU-medel för vidareutveckling av ett vaccin mot allvarlig infektion på smågris orsakad av Streptococcus suis. Finansieringen sker via programmet Eurostars-2 och finansierar hälften av den budgeterade projektkostnaden, det vill säga motsvarande åtta miljoner kronor. Projektet är ett samarbetsprojekt med Moredun Scientific i Skottland. Det finns också ett projekt för att utveckla vaccin mot mastit, som delvis finansieras av Vinnova.

”Med finansieringen kan vi nu gasa i dessa två projekt”, skriver Jan-Ingmar Flock.

Företaget uppges fortsätta arbetet med att introducera och identifiera nya produkter. Samtidigt tvingas man se över sina kostnader. Bland annat har man minskat antalet anställda i Danmark med en heltid samt bytt till mindre lokaler. I Sverige har två heltidsanställd fått gå ner till halvtid.

Tredje kvartalet

Nettoomsättning: 11 miljoner (11,1 miljoner)

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA): -4,5 miljoner (-0,9 miljoner)

Rörelseresultat (EBIT): -6,1 miljoner (-2,6 miljoner)