facebooktwittermail

Vaccin mot kaningulsot

Nu finns vaccin tillgänglig både mot den klassiska kaningulsoten och den nya typen av kaningulsot som just nu härjar på många håll i landet.

Kaningulsoten drabbar både vilda och tama kaniner men nu finns vaccin tillgängligt.
Kaningulsoten drabbar både vilda och tama kaniner men nu finns vaccin tillgängligt. FOTO: SVA

Det är Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, har vaccinet i lager. Vaccinet är verksamt både mot den klassiska och den nya kaningulsoten, typ 2. Dessutom ska ytterligare ett vaccin, som enbart är verksamt mot typ 2 finnas i lager längre fram. Vaccinet är framtaget i Frankrike och nu godkänt av Läkemedelsverket.

I juli skrev ATL om hur kaningulsoten sprider sig

Den nya typen av kaningulsot har konstaterats med säkerhet i ett 15-tal kommuner samt att det finns misstanke om spridning i minst ytterligare 10. Det är från kommuner i södra Sverige och upp till Gävletrakten.

"Viktigt att säga är att vi inte kan ge en heltäckande bild över smittläget för kaningulsot i Sverige", säger SVA på sin hemsida.

Sjukdomen ger allvarliga leverskador och drabbar både tama och vilda kaniner. Även vissa arter av harar kan drabbas av den nya typen.

Vaccinet fås via veterinär.